తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

xవిషయ సూచిక

మొదటి బహుమతి ₹50,000 పొందిన కథలు

 • కర్రెద్దు

  కర్రెద్దు

  కె.వి.వి. సత్యనారాయణ తెల్సా కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి ₹50,000 పొందిన కథ


 • దాహం

  దాహం

  డా. జడా సుబ్బారావు తెల్సా కథల పోటీలో మొదటి బహుమతి ₹50,000 పొందిన కథ


₹10,000 పారితోషికం పొందిన కవితలు

 • ఆగిపోయిన చోటునుండే

  ఆగిపోయిన చోటునుండే

  బండ్ల మాధవరావు తెల్సా కవితల పోటీలో ₹10,000 పారితోషికం పొందిన కవిత


 • ఒకానొక సార్థక సవారీ

  ఒకానొక సార్థక సవారీ

  దొండపాటి నాగజ్యోతిశేఖర్ తెల్సా కవితల పోటీలో ₹10,000 పారితోషికం పొందిన కవిత


 • నువ్వే ఒక పాలపుంత

  నువ్వే ఒక పాలపుంత

  డాక్టర్ సుంకర గోపాలయ్య తెల్సా కవితల పోటీలో ₹10,000 పారితోషికం పొందిన కవిత


 • షష్ఠముడు

  షష్ఠముడు

  కె.ఎ. మునిసురేష్ పిళ్లె తెల్సా కవితల పోటీలో ₹10,000 పారితోషికం పొందిన కవిత


రెండవ బహుమతి ₹30,000 పొందిన కథలు

 • గేణమ్మ

  గేణమ్మ

  కె.ఎ. మునిసురేష్ పిళ్లె తెల్సా కథల పోటీలో రెండవ బహుమతి ₹30,000 పొందిన కథ


 • జాలారి పూలు

  జాలారి పూలు

  ఎండపల్లి భారతి తెల్సా కథల పోటీలో రెండవ బహుమతి ₹30,000 పొందిన కథ


మూడవ బహుమతి ₹20,000 పొందిన కథలు

 • ఉల్లి పూసలు

  ఉల్లి పూసలు

  పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ తెల్సా కథల పోటీలో మూడవ బహుమతి ₹20,000 పొందిన కథ


 • వాన మబ్బులు

  వాన మబ్బులు

  కె.వి. మేఘనాథ్ రెడ్డి తెల్సా కథల పోటీలో మూడవ బహుమతి ₹20,000 పొందిన కథ


విశిష్ట రచన (₹15,000) గా ఎంపికైన కథలు

సాధారణ ప్రచురణకి ఎంపికైన కథలు (₹8,000)

 • అంగన

  అంగన

  ఉయ్యూరు అనసూయ తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • ఈ శిక్ష మాకొద్దు

  ఈ శిక్ష మాకొద్దు

  బి. నర్సన్ తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • ఋణం

  ఋణం

  గాజోజు నాగభూషణం తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • పులి వన్నె మేక

  పులి వన్నె మేక

  ఉమా మహేష్ ఆచాళ్ళ తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • బృందావనమది

  బృందావనమది

  వసుంధర తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • రాజవ్వ

  రాజవ్వ

  పొత్తూరి సీతారామరాజు తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • వజ్రం

  వజ్రం

  శ్రీసుధామయి తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • వెయిటింగ్ ఫర్ వీసా

  వెయిటింగ్ ఫర్ వీసా

  డాక్టర్ ఎమ్ సుగుణ రావు తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


 • హద్దులకు ఆవల

  హద్దులకు ఆవల

  నస్రీన్ ఖాన్ తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన కథ


₹8,000 పారితోషికం పొందిన కవితలు