తెల్సా కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక

మరణానికి మరో చూపు

తెల్సా కవితల పోటీలో ₹8,000 పారితోషికం పొందిన కవిత
© Telugu Society of America

ఒకవైపే కాదు, రెండో వైపూ చూడాలి
అనుకున్న వైపే కాదు, అనువుకాని వైపు కూడా.
ఏముంటాయి?
పొదచుట్టూ ముళ్లే కనిపిస్తాయి
ఓరిమితో వెతికితే ఆ చాటునే పెద్ద పూలతోట

ఎప్పుడూ పైకే కాదు,
అప్పుడప్పుడు కిందకీ చూడాలి.
కుదిరిన వైపే కాదు, కుదరని వైపు కూడా.
ఏముంటుందక్కడ?
ఇంతో, అంతో మట్టి
తెలివితో శోధిస్తే ఆ దిగువనే మణుల మాగాణి

కిందకే కాదు, ఈసారి పైకీ చూడు
తలెత్తుకునే కాదు, తల ఎత్తుకునేలా చూడాలి
ఏం కనిపిస్తుందక్కడ?
ఓ వెరుపెరుగని వెండి మేఘం
అందంగా మురిపిస్తే అదాటున కురిసే గాలివాన

పోనీలే..
అటువైపూ వద్దు, ఇటు వైపూ వద్దు
పైకీ వద్దు, కిందకి అసలే వద్దు
ఓసారి తలొంచుకుని నీలోకి చూడు
లోపలేముంటుంది?
పిడికెడు మట్టో, గుప్పెడు గాలో.
అదిచాలు..
నీ శరీరపు పూలతోట వసివాడినా
హృదయపు పరిమళం సజీవం కావడానికి.

రచయిత పరిచయం

దేశరాజు

దేశరాజు

దేశరాజు అన్న పేరుతో రచనలు చేసే వీరి పూర్తి పేరు దేశరాజు రవికుమార్. పాత్రికేయులుగా హైదరాబాదులో స్థిరపడ్డారు. కవిలు, కథలతోపాటు ఇంటర్వ్యూలు, వ్యాసాలు, పుస్తక సమీక్షలు వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురించారు. ఇప్పటివరకూ “ఒకేఒక్క సామూహిక స్వప్నావిష్కరణ”, “దుర్గాపురం రోడ్” అనే కవితా సంపుటాలు, “బ్రేకింగ్ న్యూస్” అనే కథా సంపుటి వెలువరించారు. త్వరలో రెండో కథా సంపుటి “షేమ్..షేమ్.. పప్పీ షేమ్” ప్రచురించబోతున్నారు.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.